Αγρομετεωρολογικός σταθμός

Εγκατάσταση αγρομετεωρολογικού σταθμού στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας

Ο Στράβωνας εγκατέστησε έναν ακόμα αγρομετεωρολογικό σταθμό σε Καρυδεώνα στην περιοχή της Αμφίκλειας, ιδιοκτησίας της κυρίας Γρίβα Βιργινίας. Η Κυρία Γρίβα εφαρμόζει μεθόδους ευφυούς γεωργίας…

View More Εγκατάσταση αγρομετεωρολογικού σταθμού στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας