1) Φράγμα Τριανταφυλλιάς (ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.)

Η επιχείρηση μας  κατόπιν κατάθεσης της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς, ανέλαβε την εγκατάσταση ενός μετεωρολογικού σταθμού, στο έργο φράγμα Τριανταφυλλιάς. Με ανάδοχο την εταιρία ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.  η παράδοση του έργου πραγματοποιήθηκε προς τον τελικό αποδέκτη για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) και το τμήμα κατασκευής και συντήρησης υδραυλικών υποδομών Φλώρινας.

Ο μετεωρολογικός σταθμός εγκαταστάθηκε σε υψόμετρο 813μ, στο ανατολικό μέρος του φράγματος.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση μιας πλήρης σουίτας μετεωρολογικών οργάνων του κατασκευαστικού οίκου Davis, που περιλαμβάνει, αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα, αισθητήρα υγρασίας αέρα, βροχόμετρο τύπου tipping bucket, βαρόμετρο, πυρανόμετρο για την καταγραφή της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς και ανεμόμετρο (περιλαμβάνει αισθητήρα έντασης και διεύθυνσης ανέμου).

                    

                     

 2) ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V (ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΔΕΗ Α.Ε.)

Η Στράβων ανέλαβε την εγκατάσταση δύο μετεωρολογικών σταθμών στον χώρο της υπό κατασκευής μονάδας Πτολεμαΐδα V. Η εγκατάσταση αποπερατώθηκε τον Νοέμβριο του 2016, με αποτέλεσμα την λειτουργία και των δύο μετεωρολογικών σταθμών του κατασκευαστικού οίκου Davis.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί τοποθετήθηκαν σε απόσταση 1200μ μεταξύ τους ενώ έγινε χρήση της τεχνολογίας μακρινής αποστολής – λήψης δεδομένων δια της τοποθέτησης κατευθυντήριων κεραιών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία και επικοινωνία των μετεωρολογικών σταθμών που βρίσκονται σε άγονες περιοχές χωρίς την ύπαρξη ρεύματος και internet.

Οι σταθμοί αποτελούν ιδιοκτησία της κατασκευάστριας εταιρίας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για το έργο «ΑΗΣ Πτολεμαιδα – Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής  Μονάδας V Μικτής Ισχύος  660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140MWth για τηλεθέρμανση».

                                  

                                  3) Ο.Σ.Δ.Α. – ΗΛΕΚΤΩΡ

Η επιχείρησή μας ακολουθώντας τις διαδικασίες μειοδοτικού διαγωνισμού, επιλέχθηκε και εγκατέστησε έναν μετεωρολογικό σταθμό Davis στο εργοτάξιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (Ο.Σ.Δ.Α.).

Ο Μετεωρολογικός σταθμός αποτελεί τμήμα ενός συνόλου αισθητήρων για την παρακολούθηση των κατακρημνισμάτων καθώς και του συνόλου των καιρικών φαινομένων. Η παράμετρος της εξατμισοδιαπνοής υποστηρίζει της ανάγκες της εταιρίας ΗΛΕΚΤΩΡ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων από τις δραστηριότητες της διαχείρισης απορριμμάτων.